Nervürlü Demir

Direnci yüksek , üzerinde çıkıntılar yer alan , dişli demir çubuk inşaatın,statik yükü veya dinamik yükü  göz önünde tutulan en önemli noktası inşaat çeliğinin akma dayanıklılığıdır.
Ayrıca son zamanlarda kullanılan demirin uzaması ve çekme dayanımı da göz önünde bulundurulmaktadır.
Betonarme yapı imalatlarında kullanılan düz yüzeyli inşaat çeliğine alternatif olarak üretilmiş ve zamanla onun yerini almış çelik türüdür.
Genel standart olarak 12 metre boyunda üretilir.
Yüzeyindeki dişler (nervürler) soğukta burularak imal edilir, iyi yanı betondan sıyrılarak çıkma olasılığı çok çok düşüktür, kötü yanı ise betonun içinden onu yararak çıkmasıdır.

ÖZELLİKLERİ
ÖLÇÜ STANDARDI

TS 708: 2010 “Çelik – Betonarme için – Donatı çeliği”

BOYUT VE TOLERANS STANDARDI

TS 708: 2010 “Çelik – Betonarme için – Donatı çeliği”
TS EN ISO 15630-1 “Çelik – Betonarme Ve Ön Gerilmeli Beton İçin- Deney Metotları-
Bölüm1: Donatı Çubukları, Halatı ve Teli”

KALİTE STANDARDI

TS 708: 2010 “Çelik – Betonarme için – Donatı çeliği”

ÇEKME TEST VE % UZAMA:

TS 708: 2010 “Çelik – Betonarme için – Donatı çeliği”
TS EN ISO 15630-1“Çelik – Betonarme Ve Ön Gerilmeli Beton İçin- Deney Metotları- Bölüm1: Donatı Çubukları, Halatı ve Teli”

Nitelendirme Kriteri: Aşağıdaki tabloda kalitelere göre özellikler verilmiştir.
Tip Düz Yüzeyli Nervürlü
Sınıf S220 S420 B420B B420C B500B B500C
Akma dayanımı
Re (N/mm2)
220 420 420 420 500 500
Çekme dayanımı
Rm (N/mm2)
340 500 - - - -
Çekme dayanımı/Akma
dayanımı oranı
Rm/Re
min. 1,20 min. 1,15 min 1,08 ≥1,15
≤1,35
min. 1,08 ≥1,15
≤1,35
Deneysel akma
dayanımı/Karakteristik Akma
Dayanımı Oranı
React./Renom. (Max.)
- 1,30 - 1,30 - 1,30
Kopma Uzaması (min.)
A5 (%)
18 10 12 12 12 12
Max. Yükle toplam
Uzama (min.)
Agt(%)
- - 5 7,5 5 7,5
Köşebent Demir
Son dönemlerde üretilen ve piyasanın en sağlam ve en dayanıklı demirlerindendir. Genellikle kullanıldığı bölümlerin özellikle çelik konstrüksiyonların ana taşıyıcı ve temel taşıdır.
Lama Demir
Lama demiri : son dönemlerde üretilen ve piyasanın en sağlam ve en dayanıklı demirlerindendir.Genellikle kullanıldığı bölümlerin özellikle çelik konstrüksiyonların ana taşıyıcı ve temel taşıdır.
Profil Demir
Profil Demir, günümüzde pek çok alanda kullanılan hemen hemen her türden binanın ve çelik konstrüksiyonların içinde bulunan ve birçoğumuzun gördüğü fakat ismini bilmediği demirlerden birisidir.